Praktijkreglement

Knooppunt centrum voor gezondheid      pees en spier expertise centrum

Dit reglement kun je vinden op onze website en in je patiëntportaal. Patiënten van Knooppunt Centrum voor Gezondheid / Pees en Spier Expertise Centrum verklaren zich automatisch akkoord met dit reglement

  • De therapeut stelt gedurende de eerste afspraak (intake) een specifiek op jouw aandoening gericht behandelprogramma op. Dit behandelprogramma wordt met je besproken. Het kan zijn dat de voorgestelde behandeling afwijkt van je eigen verwachting. Je therapeut kan je desgewenst uitleggen waarom er voor deze behandeling gekozen wordt
  • Wanneer je verhinderd bent, meld je je tenminste 24 uur voor de afspraak af. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Buiten openingstijden/in het weekend kun je je afmelden via de mail info@jouwknooppunt.nl
  • Wanneer u een verwijzing heeft ontvangen van huisarts of specialist, vragen wij u deze mee te nemen naar uw eerste afspraak.
  • Knooppunt Centrum voor Gezondheid heeft geen inzicht in eerder plaatsgevonden behandelingen paramedische zorg/ergotherapie en behandelingen die in een andere praktijk plaatsvinden/hebben plaatsgevonden. Je zorgverzekeraar vergoedt slechts één behandeling per dag.
  • Wanneer jouw verzekering de kosten van de behandeling(en) niet (meer) dekt, worden de kosten op jou verhaald. Bijvoorbeeld wanneer de maximale vergoeding is bereikt of er geen aanvullende verzekering is.
  • Voorafgaand, tijdens en na afloop van de behandelingen ontvang je vragenlijsten van Knooppunt Centrum voor Gezondheid.De vragenlijsten gedurende het behandeltraject zijn bedoeld om de resultaten van de behandeling inzichtelijk te maken. Na afloop krijg je een tevredenheidsenquête. Wij vragen je deze vragenlijst in te vullen, zodat wij onze diensten continu kunnen blijven verbeteren.
  • Wij leveren data aan de Landelijke Database van het Keurmerk (LDK). Je persoonsgegevens zijn niet te herleiden binnen deze database en worden geheel anoniem verwerkt.  Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij de receptie/therapeut.