Een brede kijk op ergotherapie

Het komt regelmatig voor dat mensen vragen: ”wat voor studie volg je?” of ”wat voor werk doe je?” Mijn ervaring is dat het antwoord ´’ik werk als ergotherapeut” vaak niet voldoende is. Met veel enthousiasme leg ik vervolgens uit wat ergotherapie inhoudt en hoe veelzijdig het beroep is.

De beroepsvereniging voor ergotherapeuten omschrijft het als volgt:
Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving.

Een dag bestaat uit 24 uur en iedereen deelt deze tijd anders in. Alleen deze reden zorgt al voor een grote variatie in de werkzaamheden van een ergotherapeut.
De kern van ergotherapie is dat de focus te allen tijde ligt op hetgeen iemand belangrijk vindt. De oorzaak van de ervaren problemen bepaalt voor een groot deel de inhoud van de behandeling. Het meeste bekende onderdeel van ergotherapie is advisering over o.a. hulpmiddelen en woningaanpassingen. Maar minder bekend, en naar mijn mening wel erg waardevol, is de kracht van de begeleiding van de ergotherapeut bij gedragsverandering.

Ergotherapie en gedragsverandering

Ieder mens heeft gewoontepatronen en overtuigingen die bepalend zijn voor de indeling van een dag. Het heeft je gevormd tot wie je bent en hoe je te werk gaat. Wellicht heeft dit ook al veel positiefs opgeleverd! Maar wat als deze gewoontes te belastend zijn; als ze ervoor zorgen dat de klachten juist toenemen? Er ontstaat dan een disbalans tussen belasting (hetgeen wat je doet op een dag) en de belastbaarheid (hetgeen wat je fysiek en mentaal aan kan). Op zo’n moment kan ergotherapeutische behandeling zinvol zijn met als doel meer balans tussen belasting en belastbaarheid te realiseren.

Onder begeleiding van een ergotherapeut kan er een andere, meer passende, indeling gegeven worden aan een dag waarbij de aanpassingsmogelijkheden gaandeweg vergroot worden.

Samen bewandelen we het pad richting de verandering

Voor mij staat in dit proces een gelijkwaardige samenwerking centraal. Oplossingen komen van beide partijen zodat er een breed draagvlak is. Maar uiteindelijk zijn het iemands eigen redenen en motivatie die de veranderingen daadwerkelijk op gang kunnen brengen. Men leert, ondanks de klachten, weer ruimte te maken voor dingen die écht belangrijk zijn rekening houdend met de fysieke en mentale mogelijkheden. Dit zodat de kwaliteit van leven kan verbeteren, en dat is waar ergotherapie om draait!

Ben je benieuwd of een ergotherapeut iets voor jou kan betekenen ? Neem dan gerust contact met ons op.

Gebruikte website voor het citaat:
https://ergotherapie.nl/dit-is-ergotherapie/voor-wie-is-ergotherapie/

Deel dit bericht

Over de auteur

Climmy Timmermans

Als dagelijkse handelingen (plots) niet meer naar tevredenheid verlopen kan het fijn zijn als iemand meedenkt. ‘’Samen zullen we zoeken naar mogelijke oplossingen die voor u passend zijn’’.

Binnen het brede vak ergotherapie heb ik een passie ontwikkeld voor het thema 'gedragsverandering'. Een essentieel onderdeel als gewoontes, routines of alle daagse handelingen te belastend zijn. Er ontstaat een disbalans tussen belasting (hetgeen wat je doet op een dag) en de belastbaarheid (hetgeen wat je fysiek en mentaal aan kan).Tijdens de ergotherapeutische behandeling staan we stil bij de factoren die hier invloed op hebben en hoe deze beïnvloed kunnen worden.

Samen bewandelen we het pad richting de verandering

Voor Climmy staat in dit proces een gelijkwaardige samenwerking centraal. Oplossingen komen van beide partijen zodat er een breed draagvlak is. Maar uiteindelijk zijn het iemands eigen redenen en motivatie die de veranderingen daadwerkelijk op gang kunnen brengen. Men leert, ondanks de klachten, weer ruimte te maken voor dingen die écht belangrijk zijn rekening houdend met de fysieke en mentale mogelijkheden. Dit zodat de kwaliteit van leven kan verbeteren, en dat is waar het uiteindelijk tijdens mijn behandeling om draait!