werken, spiegelen en balansen met een ergotherapeut

23/11/2023

Ergotherapie, niet voor iedereen is het duidelijk wat dit nou precies inhoud. Dat kunnen we je niet kwalijk nemen.
(Onze) Ergotherapeuten kunnen zo veel dat het ook moeilijk in het kort te omschrijven is. Deze review van Saskia helpt je misschien om een beter beeld te krijgen.

Hoe ben je bij de ergotherapeut terecht gekomen?

Ik ben door een  verwijzing van de bedrijfsarts, met de diagnose long covid, bij de ergotherapie terecht gekomen.

Had je zelf een duidelijk beeld over wat een ergotherapeut voor jou kon betekenen?

Nee, ik had geen duidelijk beeld van wat een ergotherapeut in mijn traject kon betekenen.

Met welke klachten kwam je naar de ergotherapeut?

Ik kwam met Long Covid klachten na een jaar thuis zitten, bij de ergo terecht.

Hoe is hier aan gewerkt en hoe heb je het behandeltraject ervaren?

Allereerst werd er oprecht geluisterd naar mijn verhaal (en alle emoties die hierbij horen). Dat voelde al zo fijn!! Zonder oordeel…! Ik kreeg tijdens mijn proces de opdracht om in kaart te brengen waar ik per dag mijn energie aan besteedde. Hierdoor werd na een paar weken mijn belastbaarheid duidelijk, maar ook mijn pieken en dalen per dag. Climmy gaf steeds een duidelijk beeld van wat ze zag en de gevolgen hiervan. Samen liepen we keer op keer mijn agenda per dag en week door, waarin Climmy ook ( soms moeilijk te aanvaarde…) adviezen gaf, op grond van mijn eigen genoteerde gegevens. We gingen plannen….hoe mijn week eruit zag, op basis van mijn dingen die ik moest doen, maar ook activiteiten die ik graag wilde doen. Maar dit steeds in balans, met afwisseling tussen actie en ontspanning. Dit was natuurlijk erg confronterend, want deze agenda leek nog niet voor 10% op mijn normaal gevulde agenda….maar door deze inzichten wel realistisch. Climmy gaf ook duidelijke tips en tricks aan hoe ik een activiteit kort kon houden. Of hoe ik de activiteit kon splitsen zodat er tussendoor even een moment van rust was. Door steeds te luisteren naar mij en me te spiegelen, kwam er langzaam balans in mijn dagritme…ook al lag het actiegehalte heel laag. Door middel van deze inspanningsoverzichten kreeg ik ook in de gaten hoe ik kon rusten zonder dat dit mij energie kostte, dit heb ik echt moeten ontdekken en leren. Hiervan heeft Climmy mij bewust gemaakt. Na een poos en dit inzicht, kon ik mijn via een samen gemaakte signaleringslijst, mijn balans minimaal op gaan bouwen per dag/week. Dit ging tergend langzaam (lees met minuten per week) en met vallen en opstaan, en dit ging gepaard met hevige emoties. Maar met behulp van deze signaleringslijst, kon ik zelf opmerken of ik te veel energie had verbruikt, en aan de signalen was het voor mij duidelijk hoe ver ik over de grens was gegaan op dat moment. Ik beschrijf het zelf als het Bambi-gevoel…al wiebelend voor het eerst op het ijs staan met 4 poten…soms gaat het goed, soms wat minder.  Keer op keer terug denken, is er een aannemelijke reden voor waarom ik nu geen energie heb en hoe kan ik dat de volgende keer voor zijn. En vooral ook…terug naar de balans…(ook al was dit soms weer een paar stappen terug) en dan weer langzaam bouwen met mini stapjes, of af en toe geen stapjes.

Ik heb een prima klik met Climmy waardoor ik me veilig voelde en al het bovenstaande kon bespreken. De luisterende houding, het begrip maar ook de eerlijkheid van Climmy gaf mij vertrouwen. Niet dat ik beter zou worden, dat weet niemand helaas. Maar het vertrouwen dat ik zelf invloed kan hebben op het brengen van balans, op welk niveau dan ook.

Welke resultaten heb je behaald?

Gelukkig heeft dit alles mij gebracht waar ik nu sta. Weer volledig aan het werk (na 22 maanden ziek te zijn geweest ) en midden in mijn sociaal leven. Of het wordt zoals het was voor Long Covid…NEE! Of het is waar ik me nu fijn bij voel…JA! Ik weet wanneer ik rust nodig heb en wat rust nemen dan voor mij betekent. Ik herken de signalen eerder die mijn lichaam aangeeft en anticipeer hierop.  Soms zijn mijn aanpassingen klein en soms moet ik me wat radicaler aanpassen. Ik prijs me gelukkig dat ik hier boven op ben gekomen en besef me terdege dat er velen om me heen zijn die helaas niet zo ver mogen komen. Het blijft werken, spiegelen en balansen. Maar ik gun iedereen een eigen Climmy die mij zo goed op de rit heeft gekregen. Samen hebben we er hard voor gewerkt en ik ben er trots op waar ik nu sta!

Zou je ergotherapie aan andere aanbevelen?

volmondig JA!

Deel dit bericht

Over de auteur