Knieblessurepreventie

Aanpak ter preventie van knieblessures bij sporters

Kinderen en jongvolwassenen lopen een verhoogd risico op een knieblessure. De ernst en de verstrekkende gevolgen van dit letsel op deze leeftijd, het ontbreken van grootschalige bewustwording van dit probleem in Nederland en het ontbreken van een effectief gestandaardiseerd preventieprogramma heeft tot ons knieblessurepreventie programma geleid.

Het programma bestaat uit een warming-up als oefenprogramma ter preventie van knieletsel. Daarnaast levert testen ter beoordeling van een verhoogd risico op knieblessures. De warming-up en risicoanalyse worden gratis uitgevoerd door onze therapeuten.

Warming-up

De aanpak begint met een warming-up, onze therapeuten komen deze op locatie, denk aan een voetbalveld of sporthal, geven. De warming-up is een uitdagend en effectief trainingsprogramma ter preventie van knie-voorste kruisband blessures bij kinderen van 12 tot 18 jaar, waardoor de kans op een dergelijke blessure met 50% – 70% afneemt. Dit 10-20 minuten durend oefenprogramma dient drie maal per week uitgevoerd te worden en kan geïmplementeerd worden in de warming-up binnen sportverenigingen, lagere en middelbare scholen. Er bestaat een warming-up op drie niveaus, gebaseerd op leeftijd.

Video-opnames op locatie en risicoanalyse

Na de warming-up volgen de video-opnames. Onze therapeuten filmen een training van het team en maken met behulp van specifieke apparatuur en meetinstrumenten een risicoanalyse. Vallen de testen binnen de normen, dan volstaat de warming-up als oefenprogramma. Uit de groep blijven er meestal een paar kinderen over die een verhoogd risico kunnen lopen op het krijgen van een knieletsel, deze kinderen worden door onze therapeuten uitgenodigd voor verder onderzoek bij ons in de praktijk.

Vervolgonderzoek

Bij bevestiging van een verhoogd risico, zullen de testen precies het risicopercentage aangeven. Afwijkend bewegen, een afwijking bij sprongtesten of reeds bestaande knieklachten/-problemen in de voorgeschiedenis kan aanleiding zijn om de knieën verder te onderzoeken. Dit onderzoek zal gedaan worden door een van fysiotherapeut in een van onze praktijken. Omdat letsels voornamelijk voorkomen tijdens het landen na een sprong richten we ons vooral op spronglandingstechnieken. Met een aanvullend oefenprogramma gemaakt op basis van deze metingen proberen we de gevonden risicofactoren te reduceren.

Maak een afspraak

Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op voor meer informatie en om aan een behandeling te beginnen.

Maak een afspraak

Jouw specialisten

Maak kennis met onze fantastische therapeuten. Met hun expertise en warme benadering staan ze altijd klaar om jou te helpen.

Carina Seidel

Fysiotherapeut